Svar på noen vanlige spørsmål

Vi har forsøkt å svare på noen vanlige spørsmål om det å være med i korpset:

 • Hva koster det å gå i korpset?
  • Kontingenten står på siden Om oss->Informasjon eller trykk her.
 • Er det mye dugnad i korpset?
  • Nei, ikke sammenlignet med andre aktiviteter basert på frivillig innsats. Skolekorpsene har fått et ufortjent rykte om at det kreves mye. Den største dugnadsinnsatsen er i forbindelse med deltagelse i to loppemarkeder i året. Dette er et arrangement som også barna selv deltar på, og vi har mye moro både voksne og barn mens vi jobber.
 • Hva kreves av foresatte?
  • At kontingent blir betalt, for priser trykk her.
  • Være med på noen dugnader hovedsakelig 2 loppemarked vår og høst der vi rigger lørdag og har loppemarkedet søndag. I tillegg er det 2-3 tirsdagskvelder før loppemarkedet i forbindelse med loppehentingen.)
  • Motivere musikanten til å øve hjemme.
  • Villig til å ta på seg et verv i løpet av tiden barnet går i korpset. Det er ulike verv som må bekles, alt fra korpslederassistenter som er tilstede på øvelsene til ulike komiteer og styreverv.
 • Hva kreves av musikantene?
  • Tar vare på utlevert utstyr
  • Møter til enetimer og øvelser
  • Øver jevnlig, eller så er det vanskelig å få fremgang og det gir liten opplevelse av mestring.
 • Hva får musikantene?
  • Låne instrument og uniform
  • Musikk-/instrumentopplæring med egen kvalifisert lærer
  • Opplæring i samspill
  • Utvikling av sterk lagånd
  • Få opptre sammen med andre, men også som solist
  • Et nettverk av barn, unge og voksne i lokalmiljøet
  • En hobby uten reservebenk, alle er med!
  • Være med på turer i inn- og utland
  • Sosialt nettverk
  • Varige vennskapsbånd
 • Hva får de foresatte?
  • Musikalske opplevelser med sine barn
  • Et sosialt nettverk av barn, unge og voksne i lokalmiljøet
  • Varige vennskapsbånd til andre voksne og barn