Svar på noen vanlige spørsmål


Vi har forsøkt å svare på noen vanlige spørsmål om det å være med i korpset:

  • Hva koster det å gå i korpset?
    • Kontingenten står på siden Om oss->Informasjon eller trykk her.
  • Er det mye dugnad i korpset?
    • Nei, ikke sammenlignet med andre aktiviteter basert på frivillig innsats. Skolekorpsene har fått et ufortjent rykte om at det kreves mye. Den største dugnadsinnsatsen er i forbindelse med deltagelse i to loppemarkeder i året. Dette er et arrangement som også barna selv deltar på, og vi har mye moro både voksne og barn mens vi jobber.
  • Hva kreves av foresatte?
    • At kontingent blir betalt, for priser trykk her.
    • Være med på noen dugnader hovedsakelig 2 loppemarked vår og høst der vi rigger lørdag og har loppemarkedet søndag. I tillegg er det 2-3 tirsdagskvelder før loppemarkedet i forbindelse med loppehentingen.)
    • Motivere musikanten til å øve hjemme.
    • Villig til å ta på seg et verv i løpet av tiden barnet går i korpset. Det er ulike verv som må bekles, alt fra korpslederassistenter som er tilstede på øvelsene til ulike komiteer og styreverv.
  • Hva kreves av musikantene?
    • Tar vare på utlevert utstyr
    • Møter til enetimer og øvelser
    • Øver jevnlig, eller så er det vanskelig å få fremgang og det gir liten opplevelse av mestring.
  • Hva får musikantene?
    • Låne instrument og uniform
    • Musikk-/instrumentopplæring med egen kvalifisert lærer
    • Opplæring i samspill
    • Utvikling av sterk lagånd
    • Få opptre sammen med andre, men også som solist
    • Et nettverk av barn, unge og voksne i lokalmiljøet
    • En hobby uten reservebenk, alle er med!
    • Være med på turer i inn- og utland
    • Sosialt nettverk
    • Varige vennskapsbånd
  • Hva får de foresatte?
    • Musikalske opplevelser med sine barn
    • Et sosialt nettverk av barn, unge og voksne i lokalmiljøet
    • Varige vennskapsbånd til andre voksne og barn