Historien om oss

Historien om Skjetten jente- og guttekorps

Skjetten Jente- og Guttekorps ble stiftet av lærer Hjørdis Omholt den 17.mars 1960. Hun var en meget driftig dame. De første instrumentene skaffet hun selv med egne penger.

Ved oppstarten hadde korpset 12 medlemmer, derav 5 jenter. Korpset var det første i kretsen som hadde jenter med, og det vanket visstnok en del slengbemerkninger. Men hva skulle korpset gjort uten jentene i dag.

Skjetten 17. mai

Skjetten 17. mai

Skjetten 1960

I 70-årene ble Skjetten bygd ut og Skjetten fikk tre nye skoler. Melby, Valstad og Gjellerås. Gjellerås ble fort den største, og da våknet tanken om ett eget Gjellerås skolekorps, og det ble det, i November 1979 ble det stiftet. I 1986 ble begge korpsene slått sammen til ett og korpset fikk 170 spillende medlemmer. Innen korpsmiljøet på Skjetten har man bestandig hatt ett aktivt miljø, dannet av personer som ikke har vært redd for å gå nye veier.

På 90-tallet har Korpset spilt på OL på Lillehammer, spilt for Kongen ved flere anledninger og ble norgesmestere i 1. divisjon en rekke ganger.

Historien om Strømmen skolekorps

Strømmen Skolekorps ble stiftet i september 1931 under navnet Sagdalens skoles musikkorps under ledelse av dirigent Jens Gundersen Ryen. Fra starten av var det et rent brassband, da de kun hadde messinginstrumenter. Ved oppstarten besto korpset av 23 gutter. I 1933/34 besto korpset av 42 musikanter, alle gutter. Det var lenge til jentene gjorde sitt inntog. På fanen hadde korpset skiftet navn til Sagdalens skoles guttemusikkkorps.

Historisk Strømmen bilde

Historisk Strømmen bilde

Jubileumskonsert uniformer

Fra jubileumskonserten i 2006

I 1935 kom treblåserne med og siden da har korpset hatt janitsjarbesetning.
Korpset har hele tiden hatt Sagdalen skole som sitt rekrutteringsgrunnlag, men byttet etter hvert navn til Strømmen guttemusikkorps. Et navn de beholdt frem til jentene fikk innpass i 1976. Da skiftet korpset navn til Strømmen skolekorps.

Samarbeid

Etter storhetstiden på 70- og 80-tallet har det gått noe nedover med korpsinteressen og på slutten av 90-tallet startet forskjellige prosjektsamarbeid med nabokorpsene.
I 2000 dannet Lillestrøm skolekorps, Skjetten jente- og guttekorps og Strømmen skolekorps samarbeidsprosjektet LSS2000 for å opprettholde det musikalske nivået for musikantene med hensyn på deltagelse i konkurranser . LSS2000 varte i 3 år med NM-tittel i 1. Divisjon i 2001 som høydepunkt.

Historien om Strømmen og Skjetten skolekorps

Tilbake for seg selv etter LSS-perioden så musikantene i både Skjetten jente- og guttekorps og Strømmen skolekorps at det kunne være mye å hente på et videre samarbeid mellom disse korpsene. De utfylte hverandre veldig godt besetningsmessig og så trivdes de veldig godt sammen. Med utgangspunkt i musikantenes ønske startet en periode med et nært samarbeid. Kjemien stemte godt for alle parter og samarbeidet utviklet seg godt. Fra 2005 har korpsene hatt felles dirigent med øvelser på Stav ungdomsskole. og Korpsinteressen og kunnskapen for to så nære korps, er nå samlet i ett felles korps etter at det på årsmøtet i 2007 ble det valgt felles styre for begge korps.

Høsten 2016 slo korpsene seg formelt sammen under navnet Strømmen og Skjetten skolekorps.

Vi har videreført en tredelt modell med Aspiranter 1 år AK, Rekrutter 2 år RK og opprykk til Hovedkorps i 4. spilleår. Det er stor musikkglede både på øvelsene og på konserter/opptredener.

 

 

strommen_skjetten_logo_alpha